15 godina postojanja i rada Udruženja

JUBILEJ I ZAVIDNI REZULTATI

Težište rada Udruženja od osnivanja 2001. godine do danas bilo je na realizaciji programskih ciljeva i plana rada Udruženja.

Ciljevi i djelatnost Udruženja su:

- organizovanje naučnih skupova iz oblasti proučavanja historije BiH i izrada ekspertiza i publikacija iz te oblasti;
- preduzimanje mjera i aktivnosti za afirmaciju borbe za BiH 1992.-1995. godine, kao i antifašističke borbe i djelovanje u pravcu zaštite od kriminalizacije pripadnika OS RBiH i intencije da se žrtva i agresor izjednače, odnosno, da se odbrambeni rat tretira kao građanski;
- stvaranje uslova za primjenu svih demokratskih metoda borbe, imajući u vidu postojeće stanje, pri čemu težište imati na: konstitutivnosti naroda i građana, ravnopravnoj primjeni Anexa VII Mirovnog sporazuma iz Dejtona i zaštiti svih vrsta ljudskih prava i dr.;
- preduzimanje mjera na zaštiti prava članova Udruženja i pružanje pomoći članovima;
- afirmisanje i podržavanje obilježavanja značajnih događaja i datuma iz historije BiH (težišno događaja iz rata 1992.-1995.g.);
- iniciranje aktivnosti na jedinstvenom sistemskom regulisanju statusa svih učesnika Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995.g;
- stvaranje uvjeta za što bolju saradnju i koordinaciju sa svim institucijama i udruženjima koje u svom radu imaju naglašenu Bosansku crtu, a naročito sa boračkim udruženjima i udruženjima drugih populacija unesrećenih agresijom na BiH, u cilju efikasnijeg rada i zaštite interesa članova Udruženja;
- Izdaje časopise i drugu stručnu literaturu u skladu sa Zakonom o izdavačkoj djelatnosti.

 

Pročitajte cijeli članak...

 

Pogledajte video

15 GODINA RADA UDRUŽENJA ZA ZAŠTITU
TEKOVINA BORBE ZA BOSNU I HERCEGOVINU