Udruženje

Organi Udruženja

I - Predsjednik

Polutak Mustafa

II - Zamjenik predsjednika

Selmanović Sakib

III - Administrativna služba, Sekretar

Hadžić Dževad

IV - Skupština

1. Prof. Hadžialić Mesud, predsjednik
2. Begić Esad, dopredsjednik
3. Hodžić Rasim, sekretar

V - Predsjedništvo

1. Polutak Mustafa, predsjednik
2. Selmanović Sakib, zamjenik predsjednika
3. Čengić Osman, član
4. Merdan Džemal, član
5. Karičić Fadil, član
6. Najetović Džemal, član
7. Kajević Avdulah, član
8. Šiljak Remzija, član
9. Isić Selim, član
10. Bogunić Vahid, član
11. Mujanović Ismet, član
12. Hrustemović Šaćir, član
13. Smailagić Dževad, član

VI - Nadzorni odbor

1. Suljić Nedžad, predsjednik
2. Mahmić Sabahudin, član
3. Jeleč Abdulah, član

VII - Statutarna komisija

1. Jusić Kadir, predsjednik
2. Bahtijarević Mehdija, član
3. Granić Tahir, član

VIII - Sud časti

1. Kajević Avdulah, predsjednik
2. Čengić Osman, član
3. Delalić Muhamed, član

IX - Komisije

1. Komisija za istraživanje i afirmaciju tekovina borbe za BiH:
Sejdinović Husnija, predsjednik

2. Komisija za pravnu pomoć i normantivnu djelatnost:
Hodžić Rasim, predsjednik

3. Komisija za informisanje:
Hadžihasanović Enver, predsjednik

4. Komisija za finansijsku i materijalnu podršku:
Osmanović Nazif, predsjednik

5. Komisija za izdavačku djelatnost Udruženja:
Hodžić Šefko, predsjednik

X - Uredništvo časopisa "KORAK"

Glavni i odgovorni urednik, Osmanović Nazif